logo

Actualitat Notícies

Recomanacions per al consum i recollida de bolets silvestres

La intoxicació alimentària de quatre membres d'una mateixa família de Bañuelos (Guadalajara) per menjar bolets verinosos ha tornat a posar de manifesta la importància de conèixer la manera de recol·lectar bolets i fongs silvestres de forma “segura”.

Tots els anys es produeixen intoxicacions, moltes vegades greus i fins i tot mortals, al no distingir les espècies comestibles de les quals no ho són, per açò és prioritari prendre precaucions i posseir els coneixements necessaris, pot ser perillós per a la salut.

Els bolets són aliments característics d'aquesta època de l'any, amb gran interès culinari per les seues propietats nutritives. No obstant açò, tots els anys es produeixen intoxicacions, moltes vegades greus i fins i tot mortals, al no distingir les espècies comestibles de les quals no ho són.

RECOMANACIONS

Per a evitar els riscos derivats del consum de bolets silvestres, és necessari seguir les següents recomanacions:

La recol·lecció de bolets s'ha de dur a terme per coneixedors de les mateixes i sempre amb assessorament de vertaders experts. Així mateix es recomana que mai es consumen si no es té absoluta certesa de la seua seguretat, per la qual cosa es prega desconfiar dels bolets que es venen sense les degudes garanties.

  1. Es recomana comprar sempre bolets en tendes i establiments que compten amb la deguda autorització.
  2. No s'han de consumir espècies no recognoscibles, ni arreplegar bolets alterats que puguen fer difícil el seu reconeixement.
  3. Es prega no guardar juntes espècies verinoses i comestibles, a més de no menjar-les en cru, recomanant-se consumir-les al més prompte possible després de la seua recollida, ja que es deterioren ràpidament.
  4. S'aconsella no arreplegar bolets que es troben prop d'abocadors, carreteres, o zones industrials.


INTOXICACIÓ

Les intoxicacions per ingesta de fongs es divideixen, principalment, en dos tipus: d'una banda, aquelles que presenten símptomes pràcticament immediats (tres o quatre hores després d'ingerir-les), que solen provocar nàusees, vòmits, diarrea i dolor de panxa; i que acostumen a ser de poca gravetat. D'altra banda estan aquelles els símptomes de les quals comencen a notar-se vuit o deu hores després de menjar-les. En aquest cas, malgrat que solen provocar les mateixes dolències, són de major gravetat i poden causar danys importants en renyons i fetge i, fins i tot, la mort.

Pot consultar la notícia original AQUI

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías