logo

Actualitat Notícies

Multes per violar els drets del consumidor no s'estan pagant

Només el 36% de les sancions que ha imposat la Superintendència d'Indústria i Comerç (SIC), des del 2018 a la data, per violació dels drets del consumidor han sigut pagades per les empreses multades.

Fins a setembre, l'entitat, que va emetre un total de 1.168 fallades, havia recaptat 23.424 milions de pesos corresponents a 420 accions acatades.

Mentre que 38.884 milions de pesos per concepte de 748 sancions segueixen sense ser pagats. D'aqueix número, 234 processos corresponen al 2018 i 515 a enguany.

(Llija: Van formular càrrecs a ‘cartell’ de contractació)

En una de les seues actuacions més recents sobre aquest tema, la *Superindustria va formular plec de càrrecs a *Rappi per presumpta vulneració dels drets dels consumidors en aspectes com a informació, publicitat enganyosa, promocions i ofertes, informació pública de preus, clàusules abusives, dret de retracte, reversió del pagament, qualitat i comerç electrònic.

D'acord amb l'entitat, la decisió es va prendre després d'avaluar les *PQR rebudes per la societat durant els mesos d'abril a octubre de 2018, trobant que es van interposar un total de 750.639, i 117 queixes interposades davant la *Delegatura de Protecció al Consumidor.

Val la pena aclarir que la destinació dels recursos percebuts per les sancions imposades per la Superintendència per aquest concepte, segons el paràgraf 3 de l'article 61 de la Llei 1480 del 2011, van en un cinquanta per cent al pressupost de l'entitat i l'altre cinquanta per cent té com a destinació enfortir la xarxa nacional de protecció al consumidor.

De la mateixa manera, quan la infracció correspon al sector turisme el valor de la multa es destina a favor del Fons Nacional de Turisme (*Fontur).

Respecte als pagaments de les multes, actualment la SIC té en procés de cobrament a 475 fallades per a poder recaptar els diners, no obstant això, enfront de Direcció d'Investigacions de Protecció al Consumidor s'han presentat 58 recursos d'apel·lació i 61 a la Direcció d'Investigacions de Protecció d'Usuaris de Serveis de Comunicacions.

En el que té a veure amb pagaments per violacions a la lliure competència el percentatge de pagaments és encara més baix, perquè de les 50 empreses sancionades a la data, només el 22 per cent d'aquestes han honrat l'obligació interposada per la SIC abonant un total de $12.557 milions de pesos.

Les restants 39 empreses deuen a l'Estat un total de 80.119 milions de pesos, atés que en aquests casos la totalitat de les multes recaptades per la Superintendència d'Indústria i Comerç s'adrecen al Tresor Nacional.

Entre les empreses que més diners deuen per aquesta raó estan Ponce de Lleó i Associats Enginyers Consultors (En liquidació judicial), amb 15.624 milions de pesos; Manufactures De Ciment, amb 9.473 milions de pes; Constructora *Arkgo, amb 8.003 milions de pesos i Constructora Inca, amb 6.003 milions de pesos.

Sobre aquests casos, la SIC també va assenyalar que avança 43 processos de cobraments i va aclarir que les decisions proferides en matèria de sancions per violació a les normes de protecció a la competència no procedeix recurs d'apel·lació. 35 processos corresponen al 2019 i 15 al 2018.

Consulta la notícia original ACI

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías