logo

Actualitat Notícies

Frau amb targeta: consells i precaucions

Els lladres deixen passe als ciberdelincuentes. Segons les últimes dades sobre ús fraudulent de targetes, la major part d'aqueixos robatoris es produeixen en compres a distància per la còpia o duplicat de la targeta. Afortunadament, la llei protegeix al consumidor perquè no pague les conseqüències del frau.

Els fraus amb la targeta de crèdit

Les compres realitzades amb targetes en 2018 a Espanya van aconseguir quasi els 4.000 milions d'operacions, per un valor superior als 147.431 milions d'euros el que suposa increments del 13,8% i del 9,1%, respectivament sobre l'any anterior, segons consta en la 'Memòria anual sobre la vigilància de les infraestructures dels mercats financers 2018' elaborada pel Banc d'Espanya.

Més operacions fraudulentes en compres a distància

L'informe també indica que en 2018 es van registrar una mica més d'un milió d'operacions fraudulentes amb targetes, per un import de 88 milions d'euros. Del total d'operacions fraudulentes, el 64% correspon a frau en compres realitzades en operativa remota, i la resta a TPV físics (34%) i a caixers (2%).

Consumidors protegits

La norma que regula els serveis de pagament buscava reforçar la seguretat i les garanties dels consumidors, amb mesures com l'autenticació reforçada en les operacions de pagament i l'accés als comptes online.  Des del 14 de setembre de 2019, l'ús d'aqueixos sistemes d'autenticació reforçada és obligatori.

Afortunadament, en cas que siguem víctimes d'un ús fraudulent els consumidors estem protegits: la Llei de Serveis de Pagament limita la responsabilitat del titular. Així:

En els supòsits de còpia o duplicat de la targeta, com l'usuari no perd en cap la seua possessió i no té manera de conéixer que s'està produint el frau, el banc li haurà de retornar immediatament l'import total de l'operació no autoritzada, sense que l'usuari haja de responsabilitzar-se de cap quantitat.

En els casos en què el frau es produïsca com a conseqüència del robatori o pèrdua de targeta, l'usuari és responsable per l'ús fraudulent abans de la comunicació del robatori o la pèrdua, però per una quantia limitada a un màxim de 50 euros excepte culpa o negligència greu.

Passos a seguir en cas d'ús fraudulent de la teua targeta

  1. Comunicar el succés: el primer és telefonar al seu banc per a anul·lar les targetes. Totes les entitats emissores de targetes tenen telèfons les 24 hores per a comunicar aquestes incidències.
  2. Denunciar-ho: si es tracta d'un robatori o d'un possible cas de robatori de les dades de la targeta, s'ha de presentar denúncia en la comissaria de policia.
  3. Reclamar: en cas que l'entitat no voldria fer-se càrrec de les quantitats defraudes, s'ha de reclamar davant el Servei d'atenció al client o el defensor del client de l'entitat. Pots descarregar-te aquest model de reclamació.

Si passa un mes sense contestació o si la solució no és satisfactòria, es podrà reclamar en el Departament de Conducta de Mercat, situat al Carrer Alcalá, 48, 28014, a Madrid; amb telèfon 901 545 400.

Consulta la notícia original AQUI

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías