Actualitat Notícies

Danys per temporals: què fer?
Danys per temporals: què fer?

 

Les tempestes i fortes pluges estan afectant diverses zones d'Espanya, amb inundacions i causant danys a camps, vehicles i habitatges. Qui es fa càrrec d'això? T'aclarim les coses, perquè sàpies com actuar si eres un dels afectats.

Qui paga els desastres naturals?

En aquests dies algunes zones del nostre país s'estan veient afectades per *DANA (Depressió aïllada en nivells alts), fortes pluges i tempestes s'han deixat sentir en molts llocs, deixant després de si inundacions, riuades, ensulsiades d'arbres i murs... Bastants consumidors han vist com els seus vehicles o els seus habitatges patien les conseqüències del temporal. I davant els molts danys materials patits, sorgeix la pregunta: qui es farà càrrec d'aquests danys?

Riscos extraordinaris? Respon el Consorci

Les asseguradores consideren riscos extraordinaris els causats per fenòmens de la naturalesa, des d'inundacions, a huracans, terratrémols... i també uns altres com els danys causats per actes de terrorisme. En principi aquests riscos no són assumits per les asseguradores privades, sinó pel Consorci de Compensació d'Assegurances, un organisme públic que funciona com a asseguradora enfront d'aqueixos *sinistros causats per fets extraordinaris. Ara bé, el Consorci només respon si l'usuari té prèviament contractat una assegurança.

Davant el temporal i les inundacions d'aquests dies, en aquelles zones on s'hagen donat les condicions establides per a un risc extraordinari pel Consorci de Compensació d'Assegurances, aquest organisme serà qui es faça càrrec de les indemnitzacions per als vehicles i habitatges, sempre que estiguen assegurats i, en el cas dels automòbils, encara que només siga amb la Responsabilitat Civil.

I si els meus danys no són extraordinaris?

Si per les inclemències del temps has patit danys que no provinguen d'un risc extraordinari, des d'OCU t'animem a revisar el teu segur, perquè podria fer-se càrrec d'aqueixos danys... sempre que tingues contractada la cobertura adequada:

En el cas d'automòbils, podran reclamar els danys a les companyies d'assegurança els usuaris que tinguen contractat una assegurança de danys propis en la modalitat de tot risc (on normalment estan coberts els danys per calamarsa com a impacte o xoc d'objectes), els qui tinguen una assegurança amb llunes, en cas que hi haguera trencament d'elles.

En els habitatges, hi ha alguns riscos i fenòmens de la naturalesa que sí que estan coberts per l'assegurança de llar quan no arriben als límits d'intensitat a partir dels quals intervé el Consorci.

Com actuar si pateixes danys per un temporal

Si el temporal o una tempesta t'han causat danys:

Revisa les condicions del teu segur i reclama:

  •  Si el sinistre és clarament extraordinari, *comúnicalo immediatament al Consorci: pots fer-ho en www.consorseguros.es.
  •  Si no és clar, comunica-ho tant a la teua asseguradora com al Consorci.

És important recopilar totes les proves que pugues per a demostrar l'origen i conseqüències del mal (des de retallades de periòdics, fotos, informes d'emergències, policia, protecció civil, bombers...) i, si és possible, busca testimonis.

Consulta la notícia original ACI

Level AA conformance,
		            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2023 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías