logo

Actualitat Notícies

Els consumidors amb el bo social elèctric en tramitació no perdran el tèrmic

 

Els consumidors amb dret al bo social tèrmic són els mateixos amb dret al bo social elèctric, però a la vista que els processos d'alta estan sent més lents de l'esperat, el Govern tindrà en compte al "potencial beneficiari".

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha tret a informació pública l'esborrany d'una Ordre ministerial que regula el procediment de gestió de la informació relacionada amb el bo social tèrmic.

Aquesta ordre indica que les companyies elèctriques hauran de remetre al Govern la informació relativa als seus abonats amb dret al bo social elèctric abans del 15 de gener de cada any: nom, DNI, domicili, etc., indicant si és consumidor vulnerable, vulnerable sever o en risc d'exclusió social.

En el cas del bo per a l'any que ve, 2019, les elèctriques hauran de remetre un llistat, abans del 31 de desembre, en el qual s'indicarà "potencial beneficiari" per als casos que estiguin tramitant-se i pendents de resolució. Abans del 31 de gener de 2019 les empreses hauran de remetre un segon llistat en el qual s'especifiqui si finalment són beneficiaris o no.

En l'actualitat hi ha al voltant d'1 milió de beneficiaris del bo social elèctric dins del nou sistema o en tramitació, sobre una massa d'1,5 milions de potencials beneficiaris.

L'import del bo social tèrmic està condicionat per la zona climàtica on habiti el consumidor vulnerable (de 25 euros a Canàries a 80,3 euros en àrees muntanyenques del nord peninsular) i pel seu grau de vulnerabilitat: els severs o en risc d'exclusió percebran un 60% més de l'ajuda assignada per la seva zona climàtica. En qualsevol cas, hi ha un mínim de 25 euros per consumidor.

Segons els càlculs del Ministeri, en el cas que els Pressupostos de l'Estat consignin un volum d'ajuda a repartir de 100 milions d'euros (considerat el cas basi) i 706.000 beneficiaris, l'ajuda màxima per als vulnerables severs seria de 322 euros. Si el nombre de beneficiaris pugés a 1,5 milions, l'ajuda màxima seria de 128 euros.

Els consumidors tindran 10 dies per renunciar al bo social tèrmic si ho estimen oportú.

Pot consultar la notícia original ACI

© 2019 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías